Vårt team och våra samarbetspartners

Vårt team

Vi på Phoxinus Ecoturistic Services Ltd vet att lyckade semestrar inte sker av sig själva. Vi skapar en nära relation till våra gäster och är ansvariga för deras unika semesterupplevelser med en gemensam passion för hållbart och ansvarsfullt resande.

Vår mission är att öppna vägen till samt utveckla ekoturism i Ungern genom att erbjuda banbrytande semesterpaket inom ansvarsfullt resande med fokus på natur, vin och ridning.

Passionen och expertisen i vårt team är det som utmärker Phoxinus Ltd. Vi tar bara emot små grupper, max 18 personer i veckan, för att vi ska kunna uppfylla gästernas önskemål på ett skräddarsytt vis.

Vi känner oss även ansvariga att hjälpa våra gäster vidga sina vyer, upptäcka nya platser, lära sig om ungersk kultur samt att vid sidan av naturvård även få ägna sig åt att smaka på och lära sig tolka och njuta av den lokala vinkulturen och de vackra landskapen med sina biologiska och geologiska naturvärden.

Vi tror på att det trots teknikens ökande betydelse inom reseindustrin ändå är människan som är av störst betydelse.


Anita Sign

ekonom

Verkställande direktör på Phonixus Ecotouristic Services Ltd.

Fejes Éva

Efter att ha erhållit sin examen i ekonomi och turism breddar hon nu sin utbildning genom att studera naturvård. Vid sidan av koordinering av ekoturistiska program och guidning av fågelskådningsturer deltar hon även regelbundet i den månatliga fågelräkningen. Engelskan kommer naturligt för henne då hon bott flera år i USA. Som naturälskare och fågelentusiast trivs hon med att få dela med sig till besökare av Kis-Balatons prakt och pärlor.

Kis Áron

Áron Kis är en ung, charmig och erfaren professionell guide och instruktör när det kommer till ridturer. Dessutom är han mästerskapsryttare inom grenarna hoppning och körning. Han började med ridsporten som barn för över 20 år sedan och började ge ridlektioner under sin gymnasietid. Áron har dessutom studerat miljövetenskap samt utbildats inom guidning på hästrygg.

Han är nu styrelsemedlem i Lovas Ryttarförening, där hans familj driver en egen ranch och alla hästar har tränats av Áron. Han håller regelbundet ridlektioner för både barn och vuxna samt organiserar såväl flerdagsutflykter till häst som jaktfältsrytter och mästerskap.

Hajnal Virág

Hon är ägare och kontorschef för vår lokala samarbetspartner Tensi Tours Balaton resebyrå i Veszprém.

Virág har en högskoleexamen i turism och 15 års erfarenhet av att bedriva turism vid Balaton. Hon är också expert på att införskaffa de bästa flygbiljetterna till våra kunder.

Katalin Demjanovics

She has 2 diplomas, first is in Tourism , University of Pannonia Veszprém, second is Economist.
17 years working and living at Balaton region as region-marketing touristic professional, worked for Official Hungarian Tourism Office of Balaton
She has been focused in ecotourism for several years and horse-riding tour authority specialist

Våra samarbetspartners

Tensi Tours Balaton Travel Agency

Budapestgatan 6.

H-8200 Veszprém

IATA nr. 31248151

Medlem i DRV, Deutscher ReiseVerband

15 års erfarenhet inom turism i området kring Balatonsjön.

Kontaktperson: Mrs Virág Hajnal

Ägare och kontorschef

Flygbiljettservice

Kundtjänst +3630/9972239

Email: info@natureandwinetravel.com

Välkommen till Balatonhöglandets Nationalpark!

Det främsta målet för Balatonhöglandets Nationalpark (grundat år 1997) är omfattande skydd och bevaring av sällsynta naturtillgångar och naturområden. Vid sidan om att skydda är det också viktigt att tolka de vackra landskapen och de levande och icke-levande naturvärdena, samt tillhandahålla möjligheter för nuvarande och framtida generationer att lära sig om och kunna koppla av i naturen.

Området täcker 56 997 hektar och vi bjuder in dig till ett besök med nationalparkens professionella guider till det vackraste och mest värdefulla området med skyddad flora och fauna för en oförglömlig ekosemester. Du kan fördjupa dig i de detaljerade säregenheterna under menyn 'Natur- & Vinsemester' – 'Dagsutflykter' eller menyerna 'Ansvarfullt resande' och 'Balatonsjön'.

Bakony–Balaton Geoparks mission är främst att skydda och tolka Balatons rika geologiska och geomorfologiska arv. Det sker med inblandning från lokalbefolkning och samhälle genom att starta geoturistiska aktiviteter och utbildande program för att öka medvetenheten i ämnet.

Bakony–Balaton Geopark blev medlem i Europeiska Geoparknätverket samt Globala Geoparknätverket med stöd av UNESCO år 2012.

Genom hållbar geoturism , skulle en geopark till och med kunna hjälpa till i utvecklingen av den lokala ekonomin. En av de viktigaste uppgifterna är att göra både gäster och boende i området medvetna om vikten av det geologiska arvet. En geopark skulle aldrig hjälpa någon tjäna pengar på att sälja geologiska värden (till exempel försäljning av fossiler och mineraler), inte heller någon som förstör dessa värden.

Monadnock Ecotourism Services är ett registrerat europeiskt varumärke, vars namn är anknutet till geologi. Inselberg (eng. Monadnock) är ett isolerat berg, ett underligt format resultat av vulkanisk aktivitet och erosion.

Mål och mission:

The Monadnock Trademark grundades av följande anledningar:

1. Åstadkomma ett partnerskap för naturbevaring och utveckling av hållbar turism bland tillhandahållare av ekoturistiska tjänster.

2. Dessa mål kan endast uppnås genom samverkan även från gäster som visar respekt för de skyddade områden de besöker. Vi tror på att du hjälper oss bevara naturen – stör inte habitaten och de naturliga värdena!

3. Nyttjanderätten förtjänas genom uppfyllandet av kraven om en viss standard inom hållbart och ansvarsfullt resande samt ekoturistiska tjänster. Varumärket visar för kunderna att den som erbjuder sådana tjänster har uppfyllt dessa krav.

Vi är stolta över att Phoxinus Ltd delar denna mission.

(Monadnock Ecotouristic Trademarks nya hemsida kommer snart)

The International Ecotourism Society (TIES) är ett program av International Tourism Collective, en ideell organisation som ägnar sig åt att främja ekoturism. TIES grundades år 1990 och har varit en av ledarna inom utvecklingen av ekoturism; de har tillhandahållit riktlinjer och standards, utbildning, teknisk assistens och utbildningsresurser inom området. TIES globala nätverk av yrkesmän och resenärer ligger i framkant när det kommer till att använda turism som ett starkt redskap för naturvård, skydd av biokulturell mångfald samt hållbar samhällsutveckling.

är den första medlemmen från Ungern.

Ekoturismens grundprinciper

Ekoturism handlar om att förena naturvård, samhällen och hållbart resande. Det betyder att de som leder eller deltar i ekoturism bör följa följande grundprinciper för ekoturism:

  • Minska miljöpåverkan.
  • Bygga upp en medvetenhet och respekt kring miljö och kultur.
  • Förse både värdar och gäster med positiva upplevelser.
  • Se till att miljövården direkt gagnas ekonomiskt.
  • Förse lokalbefolkningen med egenmakt och direkta finansiella fördelar.

Öka förståelsen för värdlandets politiska, ekologiska och sociala klimat.

Genom att utnyttja erfarenheter inom utvecklingen av global ekoturism stärker TIES det allmänna hållbarhetstänket inom turism och inspirerar till fördelaktiga förändringar inom industrin.