Hållbart resande och ekoturism

Ekoturism definieras kort som ”ansvarsfullt resande som hjälper till att skydda naturmiljöer och stödjer lokalbefolkningens välbefinnande.” (TIES, 1990)

Såhär förverkligar Phoxinus Ecotouristic Services AB ekoturistiska värden och hållbar turism:

 • Inga restauranger, inga hotell och inga cateringtjänster under hela veckan:
 • Stor frukost endast bestående av lokala, handgjorda matvaror, inklusive mat från ekologiska gårdar, traditionella ungerska specialiteter direkt från lokala bönder och familjeföretag.
 • Närproducerad mat och lokala tjänster vid Balaton, inga aktiviteter som är till för massturism
 • Introduktion till den lokala vinkulturen: Du kommer att få besöka förstklassiga små vingårdar varje kväll där ägarna och deras familjer lagar traditionella ungerska husmansrätter åt vår grupp. Varje vingård presenterar och serverar sina egna bästa viner direkt från vinkällaren. Sommeliererna är engelsktalande. Du får besöka vinodlingarna och vinkällarna samt få veta mer om processen kring vinframställning.
 • En kväll besöker vi ett utmärkt spritdestilleri där ägaren kommer att presentera spritmärket och förklara hur destillationsprocessen av rå frukt går till. Han lagar även middag åt gruppen.
 • Många av de handtillverkade matvaror och drycker du kommer att smaka här har märkts med den europeiska territoriella märkningen för 'Landsbygdens Kvaliteter' vars namn är Cooperation Balaton Uplands.
 • En närbelägen vingård kommer att besökas med gårdsvagn istället för minibuss.
 • Dagsprogrammen utgörs av besök i Balatonhöglandets Nationalpark, vilket du kan hitta mer information om under menyn 'Dagsutflykter'. Geologiskt arv, flora och fauna utforskas med hjälp av professionella engelsktalande guider.
 • Vi kommer att göra en kortare vandring till fots för att få se basaltpelare, gejserkoner, och buffaloreservat med mera.
 • Fågelskådning i ett skyddat våtmarksområde utgör en central del i vårt program.
 • På fritiden finns det möjlighet att delta i fler eko-aktiviteter, hyra cyklar, bada eller paddla i sjön.
 • Vi erbjuder eko-extremsporter såsom skärmflygning, grottkrypning och segling.
 • Login vi erbjuder är ett lantligt hus med full komfort inrett i trä och lokal folkkonst och drivs av en familj på orten.
 • Vi kan endast ta emot små grupper på våra semestrar, inte fler än 18 personer på en vecka.

Vi tror på att ekoturism hjälper:

 • Att integrera hållbarheten inom turism och inspirera till positiva förändringar inom industrin.
 • Att värda en biologisk och kulturell mångfald genom att skydda ekosystemet.
 • Att främja ett hållbart nyttjande av biologisk mångfald genom att förse lokalbefolkningen med arbete.
 • Att dela socioekonomiska fördelar med det lokala samhället och den inhemska befolkningen genom att få deras informerade samtycke samt medverkan i förvaltningen av ekoturistiska företag.
 • Att föra turistiska aktiviteter till orörda naturliga tillgångar med minimal miljöpåverkan som huvudsakliga angelägenhet.
 • Att minimera turismens direkta miljöpåverkan.
 • Att öka tillgängligheten och att minska avfallet.
 • Lokal kultur, flora och fauna att bli huvudattraktioner.
 • Lokalbefolkningen att vinna på den här formen av turism ekonomiskt (mer än vid massturism).

Balatonregionens ekoturistiska utmärkelser och medlemsskap

1. European Village Renewal Award 2014 vanns av Tihany, Ungern. Detaljerad information finns i introduktionen till Tihany under menyn 'Dagsutflykter'

2. Tihanys naturskatter erkändes över hela Europa år 2003 när man erhöll Europarådets European Diploma of Nature Reserves.

3. Träskmarksområdet Kis-Balaton är unikt i hela Europa och har därför lagts märke till av internationell naturvård. Därför är det inte överraskande att Kis-Balaton inkluderades i listan över ”Våtmarker av internationell betydelse som livsmiljöer för vattenfåglar” när Ungern skrev under Ramsarkonventionen år 1979.

4. Besökscentret Lavendelhuset i Tihany vann den nationella titeln ”Årets ekoturistiska besökscentrum” år 2011.

5. Vi är stolta över att Bakony-Balaton Geopark är medlem i European Geoparks Network sedan 20 september 2012!

6. Natura 2000 är Europeiska Unionens ekologiska nätverk. Med Ungerns anslutande till EU blev den Pannoniska regionen tillagd i EU:s 6 biogeografiska områden. Balatonregionen ger hem åt flertaliga arter som inte lever någon annanstans. Arter som endast går att hitta naturligt i Ungern kallas pannonicum.

Engagerar hållbart och ansvarsfullt resande dig lär du finna följande information intressant:

Bortsett från sin naturskönhet är, Balatonhöglandets Nationalpark känt för sin biologiska mångfald. Det ger hem åt en mängd sällsynta och skyddade arter av växter, djur och svamp. Ett av de typiska habitat du kommer få utforska är karstisk buskskog som går att hitta bl.a. i bergen vid Tihany och Keszthely. Det är en submediterran skog med trädarter som mannaask (Fraxinus ornus), turkisk ek (Quercus cerris), Naverlönn (Acer campestre) och den symboliska perukbusken (Cotinus coggygria), vars löv skiftar till magnifika toner av rött och lila i oktober. Dessa skogar har en mycket rik undervegetation med många skyddade växtarter. Både skogar och örtartade växter kan härstamma från den senaste istiden och överlever på svala vindskyddade platser, givet den rätta jorden eller berggrunden. Relikta karstiska skogar finns idag kvar på platser där två mikroklimat möts på två motsatta sidor om ett berg. Detta habitat står även värd för Carex alba (ett starrslag) och Calamagrostis varia (från gräsfamiljen Poaceae). Även vintergäck (Eranthis hyemalis) är en kvarleva sedan istiden och är årets första blomma då den blommar redan i februari.

Den förmodligen mest symboliska blommande växten i nationalparken är majvivan (Primula farinosa). Den växer på hedar där temperaturen ligger lite lägre än i dess omgivning. Denna lilla viveväxt har nästan försvunnit vid det här laget, endast några avskilda populationer lever i Káli kitteldal, men då den är en strikt skyddad växt är området inte tillgängligt för turister. Förr fanns majvivan avbildad på Balatonhöglandets Nationalparks logga.

Orchidéer växer inte bara i tropiska skogar, men även i Europas skogar och ängar. Några orchidéer som går att finna i markvegetationen eller på ängar med alkalisk jord är Johannesnycklar (Orchis militaris), Göknycklar (Anacamptis morio), Spindel-ofrys (Ophrys sphegodes), Bi-ofrys (Ophrys apifera) och spektakulära bockyxnar (Himantoglossum adriaticum). Alla dessa fantastiska växter är fridlysta.

Faunan i en sådan färgstark sammansättning av olika habitat inklusive våtmark är naturligtvis mycket varierande. För att nämna några av de mest spektakulära representanterna av insekter: ekoxen (Lucanus cervus) känns igen lätt på sina ”hjorthorn” och noshornsbaggen (Oryctes nasicornis) på sitt horn. Förutom de mest vanliga fjärilarna finns här rariteter såsom kärrguldvingen (Lycaena dispar), juvelvingen (Maculinea teleius) vars larver utvecklas i myrstackar samt den slående vackra sydliga hålrotsfjärilen (Zerynthia polyxena). I Kis-Balatons strikt skyddade våtmarker kretsar många troll- och flicksländor i luften ända in på novembers mildare dagar.

Kis-Balaton har en enastående rik fauna med 600 fridlysta djurarter, varav 260 är fåglar. Hälften av dem bygger bon i våtmarkerna, resten är flyttfåglar. Den graciösa ägretthägern (Egretta alba) är symbol för ungersk naturbevaring. Silkeshägern (Egretta garzetta) är dess halva storlek. De båda stannar hos oss hela året, liksom gråhägern (Ardea cinerea). Purpurhägern (Ardea purpurea) livnär sig främst på grodor och lämnar oss för varmare breddgrader i september, liksom natthägern (Nycticorax nycticorax). Har du tur kan du få syn på Europas minsta häger dvärgrördrommen (Ixobrychus minutus). Rördrommen (Botaurus stellaris) låter som en djup flöjt i vassen, men den gömmer sig väl och är svår att få syn på. Vassen ger hem åt många små sångare såsom rörsångaren (Acrocephalus scirpaceus), flodsångaren (Locustella fluviatilis) och kaveldunsångaren (Acrocephalus melanopogon). Rovfågeln brun kärrhök (Circus aeruginosus) är knuten till vassen under hela sitt liv, den bygger bo där och jagar där, om möjligt gärna någon av ovannämnda sångare.

Den blå kärrhöken (Circus cyaneus) anländer sent i oktober och vintrar här. Den största och mest imponerande rovfågeln är havsörnen (Haliaeetus albicilla). Andfåglarna är olika varje månad då de kommer och går och bara stannar i några månader, men erbjuder alltid något nytt åt den fågelälskande åskådaren. Gräsänder (Anas platyrhynchos), snatteränder (Anas strepera), bläsänder (Anas penelope), skedänder (Anas clypeata), de små krickorna (Anas crecca) och årtorna (Anas querquedula), de spektakulära rödhuvade dykänderna (Netta rufina) och vitögda dykänderna (Aythya nyroca) utgör största delen av fågelskådarens checklista. Självklart kan även måsar, tärnor, storskarvar, dvärgskarvar, vadare, tranar, rallar och gäss regelbundet skådas i eller över vattnet. På sommaren flyger granna flocker av biätare (Merops apiaster) över våtmarkerna.

Andra representanter av faunan är ofarliga ormar, t.ex. rutsnoken (Natrix tessellata) samt många typer av grodor och salamandrar. Halva jordens population av den unika ungerska hundfisken (Umbra crameri) bor i Kis-Balatons vatten. När det kommer till däggdjur är detta område hem till 13 fladdermusarter samt guldschakalen (Canis aureus). Rådjur och kronhjortar är också regelbundna gäster i vass och kärr.

Varför valde vi Phoxinusfisken till att representera oss och det första ungerska reseprogrammet för ekoturism och ansvarsfullt resande?

Phoxinus är ett fisksläkte som tillhör familjen karpfiskar och trivs i kalla, väl syresatta sötvatten. Phoxinus lever i Tapolcas grottsjö (vårt semesterpaket inkluderar Tapolcas grotta, se 'Dagsutflykter') och är tyvärr rödlistad av Internationella Naturvårdsunionen (IUCN) som starkt hotad.

IUCN:s Rödlista Över Hotade Arter grundades år 1964 och är den mest omfattande sammanställningen i världen över växt- och djurarters bevaringsstatus.

European Territorial ’Rural Quality’ Brand.

Njut av en oförglömlig gastronomisk upplevelse samtidigt som du fördjupar dig i harmonin av Balatonhöglandets smaker, aromer, dofter, nektar, vin och sprit.

The Cooperating Balaton Uplands Association har tillsammans med sina medlemmar anslutit sig till den europeiska territoriella märkningen 'Rural Quality'.

Namnet på den territoriella märkningen som skapades är Cooperating Balaton Uplands.

Genom vår stora handgjorda frukost samt de lokalproducerade middagarna i ungersk husmansstil på vingårdarna kan du smaka på flertalet lokala rätter och specialiteter både gällande mat och dryck. Dessa är alla kvaliteter som lyder under märkningen.

Den europeiska territoriella märkningen kan användas av organisationens partners som då får ett skriftligt tillstånd av European Territorial Quality Mark Association.

De som får använda märkningen uppfyller dess allmänna hållbarhetsvillkor, innefattande såväl socialt och ekonomiskt ansvar som särskilda regler gällande vissa specifika produkter eller tjänster.

Vid ansökan för märkningen tar man på sig att

 • man främjar alla tjänster och produkter tillverkade på landsbygden, särskilt dem som tillverkats i Balatons högland, då man känner sig ansvarig att stärka de sociala och ekonomiska samarbetena
 • genom kommunal delaktighet hjälpa till i förhöjningen av kvalitet, kvantitet och variation bland tjänsterna och de lokalt tillverkade produkterna
 • hjälpa till i bevaring och förnyelse av miljö- och provinsiella värden, utvidgning av möjligheter inom produktion och tjänster samt en förhöjning av livskvaliteten för landsbygdens invånare.

Det hängivna arbetet, samarbetet och sociala ansvarstagandet för tillverkare, värdar och konstnärer garanterar att produkter och tjänster som erbjuds i Balatons högland reflekterar regionens karakteristiska drag.

De lokala tillverkare som får lov att använda märkningen ägnar särskild uppmärksamhet åt värdens och traditioners bevaring, kunskap- och erfarenhetsspridning samt kreativitet och användande av inhemska och regionala råvaror.