Ansvarlig reise og økoturisme

Økoturisme defineres kort som "ansvarlig reise til naturområder som bevarer miljøet og forbedrer levestandarden for lokalbefolkningen." (TIES, 1990)

Phoxinus Ecotouristic Services Ltd’s implementering av økoturismens verdier og bærekraftig turisme:

 • Ingen restauranter, ingen hoteller, ingen catering service gjennom hele uken
 • Rik frokost - bare håndlaget, lokal mat, inkludert økologisk mat fra økologiske gårder og tradisjonelle ungarske spesialiteter direkte fra lokale bønder og familiebedrifter
 • Lokal mat, tjenester av lokale folk ved Balaton, ingen aktiviteter knyttet til masseturisme
 • Møt den lokale vinkulturen: Hver kveld vil du besøke førsteklasses vinprodusenter og familieeide vingårder, der eieren og hans familie vil selv lage tradisjonell ungarsk middag for vår gruppe. Hver vingård vil servere og presentere sine egne beste viner rett fra kjelleren. Sommelierne er engelsktalende. Du kan besøke vingårder, kjellere, og bli kjent med vinproduksjonen.
 • En kveld vil vi besøke et utmerket destilleri, der eieren vil presentere sitt brennevinmerke for oss, og vise oss destillasjonsprosessen fra frukt som råstoff til brennevin. Han vil også lage mat for gruppen.
 • Du vil smake på en rekke hjemmelagde matretter og drikker som er merket med kvalitetsmerket ”Balaton-høylandet i samarbeid” (European Territorial ’Rural Quality’ Brand).
 • For å dra til nærliggende vingårder vil vi reise på hestevogn og dermed unngå bruk av minibuss o.l.
 • program på dagstiden arrangeres i Balaton-høylandet nasjonalpark, som du ser i menyen under Dagsprogram. Med god hjelp fra nasjonalparkens autoriserte og engelsktalende guider vil vi bli kjent med parkens geologiske arv, plante- og dyreliv.
 • Vi skal også ut på tur for å se på basalt kjeglene, geysir kjeglene, et bøffel reservat m.m.
 • fugletitting er en viktig del av programmet i et fredet våtmarksområde.
 • det er mange miljøvennlige fritidsaktiviteter å velge mellom, man kan for eksempel bade eller leie sykkel, robåt
 • vi tilbyr også en rekke miljøvennlige ekstremsporter: paragliding, grotting, seiling.
 • overnatting i et autentisk gjestehus med full komfort og med et interiør preget av treskjæringer og folkekunst. Overnattingsstedet er drevet av en lokal familie.
 • vi tilbyr ferietjeneste bare for små grupper på maksimum 18 personer per uke.

Vi tror på at økoturisme hjelper:

 • å markedsføre bærekraftig turisme og inspirere til positive endringer i bransjen.
 • å bevare biologisk og kulturelt mangfold gjennom vern av økosystemet og ved å fremme bærekraftig bruk av biologisk mangfold, samt ved å skape arbeidsmuligheter til lokalbefolkningen
 • å dele sosioøkonomiske fordeler med lokalsamfunn og urfolk ved å la dem samtykke og delta i forvaltningen av bedrifter som driver med økoturisme
 • turisme til uberørte naturressurser, med minimal innvirkning på miljøet er et hovedanliggende
 • minimalisere turismens miljøpåvirkning
 • rimelige kostnader, ingen luksus eller sløsing med ressurser
 • hovedattraksjonene er den lokale kulturen, det lokale plante- og dyrelivet.
 • Det er den lokale befolkningen som får dra nytte av denne formen for økoturisme, ofte i større grad enn ved masseturisme.

Balatonregionens utmerkelser og medlemskap i økoturisme:

1. European Village Renewal Award ble i årt 2014 tildelt Ungarn, Tihany. Detaljert informasjon under menyen Dagsprogrammer og presentasjon av Tihany

2. Tihanys naturskatter ble anerkjent da halvøya fikk tildelt Europarådets Europadiplom for naturreservater i 2003.

3. Lille-Balaton, dette store, naturlige våtmarksområdet er unikt i hele Europa, og det har dermed alltid blitt registrert av internasjonalt naturvern. Da Ungarn sluttet seg til Ramsar-konvensjonen i 1979, ble Lille-Balaton inkludert i listen over "Våtmarksområder av internasjonal betydning som habitater for vannfugler".

4. Lavendelhus besøkssenter i Tihany vant den nasjonale tittelen ”Årets besøkssenter for økoturisme” i 2011.

5. Vi er stolte av at Bakony-Balaton Geopark har vært medlem av nettverket av Europeiske geoparker siden 20. september 2012!

6. Natura 2000 er EUs økologiske nettverk. Med Ungarns tiltredelse ble dette området som også kalles for Pannon-regionen lagt til de 6 biogeografiske regionene i EU. I området rundt Balaton finnes det en rekke arter og naturtyper som ikke er til stede i området av de 15 medlemsstatene i EU. Naturtyper og arter som bare er til stede i Ungarn kalles "pannonicums".

Støtter du bærekraftig og ansvarlig turisme, blir disse opplysningene interessante for deg:

I tillegg til sin naturskjønnhet, er Balaton-høylandet nasjonalpark kjent for sitt biologiske mangfold. Her lever det en rekke sjeldne og dermed beskyttete plante-, dyr- og sopparter. Et av de typiske habitatene du vil utforske er kalklindeskogen, som finnes for eksempel i Tihany og i Keszthely-åsene. Det er en submediterran skog med treslag som manna-ask (Fraxinus ornus), frynseeik (Quercus cerris), naverlønn (Acer campestre) og den symbolske busken for Eurasia, parykkbusken, (Cotinus coggygria). Bladene av denne planten som også kalles for ”røykt tre” får flotte nyanser av rødt og purpur i oktober. Disse skogene har en veldig rik undervegetasjon med mange beskyttede plantearter. Skoger og urteaktige planter stammer fra siste istid, og i skjermede, kalde områder kan de overleve i riktig jord eller på steinbunn. Kalkskoger overlevde i områder hvor to mikroklimaer møttes på motsatte sider av en ås. Dette habitatet er også levested for Carex alba (en slags starr) og Calamagrostis varia (rørkven i Poaceae familien). Den herlige, solgule storvinterblomsten (Eranthis hyemalis) er også blitt igjen fra istiden, og det er årets tidligste plante som blomstrer allerede i februar.

Den mest emblematiske blomsten i nasjonalparken er nøkleblomsten (Primula farinosa). Den lever i heiene, der temperaturen er balansert og litt lavere enn i omgivelsene. Denne lille blomsten har nesten helt forsvunnet, det finnes bare noen få separerte bestander i Káli-bassenget, men ettersom det er en strengt beskyttet plante i et sårbart habitat, er dette området ikke tilgjengelig for besøkende. Blomsten er også på nasjonalparkens logo.

Orkidéer vokser ikke bare i tropiske skoger, men også i enger og i skogsområder i Europa. Noen av orkidéene du kan oppdage i kratt eller i alkaliske enger: militær orkidé, (Orchis militaris), grønn-vinger orkidé (Narrmarihand), tidlig-edderkopp orkidé (Ophrys sphegodes), bi orkidé (Ophrys apifera), og den spektakulære øgle orkidéen fra Adria (Himantoglossum adriaticum). Unødvendig å si at alle disse fantastisk vakre plantene er fredet.

Faunaen av en slik fargerik mosaikk av ulike habitater, inkludert våtmarker, er naturligvis like mangfoldig. Bare for å nevne noen av de mest spektakulære representantene for insekter: eikehjort (Lucanus cervus) kan lett bli gjenkjent av sine "gevir", og neshornbille (Oryctes nasicornis) etter sitt horn. Bortsett fra de vanligste sommerfuglene er det en del sjeldne arter, som for eksempel den store gullvinger (Lycaena dispar), den store blåvinger (Maculinea teleius), hvis larver utvikler seg i maurtuer, og den slående vakre sørlige svalestjerter (Zerynthia polyxena). I de strengt vernede våtmarkene i Lille-Balaton svever det mange øyenstikkere og dansefluer i luften, til og med på mildere dager i november.

Lille-Balaton har en utrolig rik fauna med 600 fredete dyrearter, hvorav 260 er fugler. Halvparten av dem hekker i våtmarker, de andre er trekkfugler. Den elegante, store hvite egretthegren (Egretta alba) er symbolet på ungarsk naturvern. Den lille silkehegren (Egretta arzetta) er bare halvparten så stor. Begge disse fuglene blir værende i landet hele året rundt, på samme måte som gråhegren (Ardea cinerea). Purpurhegren (Ardea purpurea) spiser frosker, og drar til varmere land i september. Det samme gjør natthegren (Nycticorax nycticorax), men når denne fuglen er her maler de noen ganger piletrærne blå. Hvis du er heldig, vil du se den minste hegren i Europa, dvergrørdrummen (Ixobrychus minutus). Den store rørdrummen (Botaurus stellaris) høres ut som en dyp fløyte i sivet, men det er ikke lett å finne ut hvor den skjuler seg. Det bor mange små sangfuglearter i sivet, for eksempel rørsanger (Acrocephalus scirpaceus), elvesanger (Locustella fluviatilis), tamarisksangfugl (Acrocephalus melanopogon). Den smidige rovfuglen, sivhauken (Circus aeruginosus) lever hele sitt liv i sivet, den hekker der, og hvis det er mulig, plukker den sitt bytte fra de ovennevnte sangfuglene.

Myrhauken (Circus cyaneus) kommer i slutten av oktober og overvintrer her. Den største og mest imponerende rovfuglen er havørnen (Haliaetus albicilla). Andearter kommer og går hele året rundt, som regel blir de værende her et par måneder, og dermed alltid tilbyr noe nytt å se for en fugleelsker. Stokkand (Anas platyrhynchos), snadderand (Anas strepera), brunnakke (Anas penelope), skjeand (Anas clypeata), de småfuglene: krikkand (Anas crecca) og knekkand (Anas querquedula), de spektakulære: rødhodeand (Netta rufina) og hvitøyeand (Aythya nyroca) utgjør det meste av sjekklisten for fugletittere. Naturligvis kan måker, terner, skarver, pygmé skarver, vadefugler, okerrikser, vannrikser og gjess også regelmessig bli sett i eller over vannet. Om sommeren flyr strålende flokker av bietere (Merops apiaster) over våtmarkene.

Andre representanter for fauna er de harmløse slangene, for eksempel rutesnok (Natrix tessellata), og en rekke froske- og salamanderarter. Halvparten av verdens bestanddel av den unike europeiske hundefisken (Umbra krameri), bor i vannet av Lille-Balaton. Når det gjelder pattedyr, er dette området hjem til 13 flaggermus-arter, og gullsjakalen (Canis aureus). Hjort og rødhjort forekommer også i siv og myrlendt vann.

Hvorfor valgte vi fisken Phoxinus, som firmanavn for å lansere det første programmet for økoturisme og ansvarlig turisme i Ungarn?

Phoxinus er en ferskvannsfisk i ørekytfamilien, som trenger et levested hvor det er kaldt vann og rikelig med oksygen i vannet. Phoxinus lever i innsjøen i Tapolca-grotten, (vårt ferieprogram omfatter Tapolca-grotten, se Dagsprogrammer) og er dessverre tatt med på IUCNs rødliste, Verdens naturvernunions rødliste for truede arter.

IUCN's rødliste over truede arter (også kjent som IUCN's Rødliste eller Røde Dataliste) ble grunnlagt i 1963 og den er verdens mest omfattende liste over den globale bevaringsstatusen for klodens biologiske arter. IUCN (International Union for the Conservation of Nature) er hovedautoriteten i alle emner som vedrører bevaringsstatuser.

European Territorial ’Rural Quality’ Brand.

Du kan ta del i en uforglemmelig gastronomisk opplevelse og oppdage harmonien av smaker, aromaer, dufter, nektarer, viner og brenneviner i Balaton Høylandet.

Foreningen Balaton-høylandet i samarbeid, har sammen med sine medlemmer sluttet seg til Det europeiske regionale kvalitetsmerket (European Territorial „Rural Quality” Brand).

Kvalitetsmerket heter: Balaton-høylandet i samarbeid.

Gjennom vårt rike hjemmelagde frokosttilbud og hjemmelagde middager hos vinprodusenter i området, kan du smake en rekke lokale matretter og drikker som har dette varemerket.

Det europeiske territorielle kvalitetsmerket kan brukes av organisasjonens medlemmer, som har en skriftlig tillatelse fra Foreningen for det europeiske regionale kvalitetsmerket, (European Territorial Quality Mark Association).

De som bruker Kvalitetsmerket oppfyller vilkårene og betingelsene for regulering av merkevarebygging av universell gyldighet, inkludert det sosiale og økonomiske ansvaret, samt de spesifikke reglene om visse produkt- eller tjenestegrupper.

Ved å innføre Kvalitetsmerket, tar brukerne på seg ansvar for at:

 • de står sammen om å fremme tjenester og produkter som er produsert i de landlige områdene, spesielt på Balaton-høylandet, siden de føler ansvar for å styrke det sosiale og økonomiske samarbeidet
 • ved deres felles deltakelse, hjelper de å forbedre og utvide kvalitet, kvantitet og variasjon av tjenestene og de lokalt produserte produktene
 • de fremmer bevaring og fornyelse av de miljømessige og provinsielle verdiene, utvidelse av produksjonen og tjenestemulighetene, samt forbedring av de rurale innbyggernes livskvalitet.

Det hengivne arbeidet, samarbeidet og samfunnsansvaret for produsenter, verter og bidragsytere vil garantere at produktene og tjenestene som tilbys på Balaton-høylandet reflekterer de lokale karakteristiske særtrekkene.

De lokale produsentene som har fortjent Kvalitetsmerket vier spesiell oppmerksomhet til bevaring av verdier og tradisjoner, til overføring av kunnskap og erfaring, til kreativitet og bruk av lokalt råmateriale.